Tudorkliniken- Företagshälsovård

Tudorkliniken- Företagshälsovård

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa.

Tudorkliniken arbetar med att ta bort hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom.

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process i ett föränderligt arbetsliv.

Många studier tyder på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Eftersom syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden kan företagsledningen få stöd av företagshälsovården i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön så att effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget kan öka.

 

Kontakta oss på louise.d@tudorkliniken.se