Spec

Företagshälsovård

Vi erbjuder

Företagshälsovård med hälso- och sjukvård samt arbetsplatsbesök.

Som arbetsgivare ansvarar ni för att era anställda har tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Tudorkliniken står till tjänst med samtliga kompetenser för friskvård, rehabilitering och frågor om arbetsmiljö.

Anpassade avtal efter kundens behov.

Företagshälsovård, friskvård och rehabilitering

Friskvård

Genom att aktivt arbeta för en bättre hälsa på arbetsplatsen kan ni minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och öka era anställdas välbefinnande.

Arbetsmiljö

Miljön på arbetsplatsen är avgörande för personalens välbefinnande. Vi hjälper er att förebygga sjukfrånvaro genom vår expertkunskap och erfarenhet i arbetsmiljöfrågor.

Rehabilitering

Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för rehabilitering av er personal i sjukdomsfall. Vi hjälper er att skapa en fungerande rehabiliteringskedja anpassat till förutsättningarna i er verksamhet.

Sjukintyg

Behöver ni läkar- eller sjukintyg? Vi bistår med hjälp och intyg inför körkort, nyanställning mm. Läs mer om våra sjukintyg här: Intyg

Kontakt 

Louise Davidsson

Distriktssköterska Företagshälsovård

Telefon 035-227523

Mobiltelefon 070-3821967

Epost tudorhalsan@tudorkliniken.se

 

 

Företagshälsovård - En god investering

Bra arbetsmiljö och anställda som mår bra och trivs är av stor vikt för ditt företag.

Tudorkliniken erbjuder företagsläkare, företagssköterska, skyddsingenjör, sjukgymnast, ergonom, arbetsterapeut, psykolog, kurator, naprapat och arbetsmiljöingenjör.

Hälsa ger kraft att prestera

Vi arbetar med att ta bort hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom.

Några exempel på vad vi erbjuder:

 • Några exempel på vad vi erbjuder:
 • Hälsoundersökningar
 • Livsstilsförändringar
 • Personlig sjukvårdsrådgivning
 • Ergonomiska bedömningar
 • Tjänstbarhetsintyg
 • Utredning av rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga
 • Råd i alkohol- och tobaksfrågor
 • Drogtester

Sjukvård

Vi kan även följa upp dina medarbetares eventuella behov av sjukvård på vår Allmänläkarmottagning.

Kontakta Tudorhälsan så berättar vi mer om hur vi kan anpassa företagshälsovården utifrån ditt företags behov och önskemål.

Rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarens rehabiliteringsbehov kartläggs och att rehabilitering påbörjas så snart som möjligt. Detta skall ske i samråd med medarbetaren. Målet är att medarbetaren ska komma tillbaka till sin gamla arbetsplats och gamla arbetsuppgifter.

Är detta inte möjligt undersöker man om andra arbetsuppgifter finns som medarbetaren kan utföra. Lyckas inte detta kommer Arbetsförmedlingen att bistå med hjälp för att hitta en passande arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden.

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren skall aktivt delta i planeringen och utredningen av rehabiliteringsbehoven och bistå arbetsgivaren med uppgifter och informationer som behövs för rehabiliteringen. Det är också dennes ansvar att informera Försäkringskassan om ändrade förhållande. Som medarbetare skall du aktivt bidra till att hitta och prova alternativa arbetsuppgifter hos din arbetsgivare förutsatt att du inte är förhindrad av medicinska skäl.

Intyg

Vi på Tudorkliniken kan bistå med utfärdandet av merparten av de intyg som ni kan vara i behov av, privat och i ert yrkesliv.

Nedan är ett urval av exempel på de intyg vi kan bistå med:

 • Läkarintyg inför nyanställning
 • Körkortsintyg
 • Intyg för livförsäkring
 • Intyg för pensionsförsäkring
 • Friskintyg svenskt (alla typer)
 • Friskintyg utländskt (alla typer)
 • Intyg för sjöfart (begränsad och obegränsad)
 • Intyg för arbete på oljeplattform
 • Intyg för arbete med livsmedel
 • Intyg för arbete med joniserande strålning
 • Intyg för spårarbete
 • Intyg för arbete på hög höjd
 • Intyg för arbete med härdplast
 • Intyg för arbete med asbest
 • Intyg för adoption
 • Intyg för studier i utlandet

Saknar du något intyg? Kontakta oss för mer information.

 • Daniela Dobrescu

  Daniela Dobrescu

 • Louise Davidsson

  Louise Davidsson