13 juli 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller ny taxa på för besök på vårdcentralen. Ett läkarbesök på vårdcentralen kostar 200 kr, det kommer att kosta 100 kr för ett besök hos sköterskan/ distriktssköterskan samt att högkostnadsskyddet höjs till 1300 kr. På våra specialistmottagningar kostar besöket fortsatt 300 kr. Om din tid inte passar måste du …

Patientavgifter Read More »

Bildtext:  Verksamhetschef Irena Ceke. 1. kronisktsår två månader innan behandling med IPPL. 2. Under första behandlingen med IPPL. 3. Direkt efter första behandlingen med IPPL. 4. Efter nio behandlingar med IPPL – Tudorkliniken ligger i framkant och arbetar preventivt i flera vårdprogram med patienten, medarbetare och klimatfrågan i fokus. Inom sårvårdsprogrammet (IPPL) arbetar vi effektivt …

Omläggningsfri sårvård. IPPL Read More »

Som arbetsgivare är man ansvarig för att medarbetarna får företagshälsovård, anpassad efter de arbetsförhållanden som råder på arbetsplatsen. Tudorhälsans team är en del i Tudorkliniken och tillsammans med sina kollegor kan de även följa upp dina medarbetares eventuella behov av sjukvård på vår allmänläkarmottagning. Kontakta vår företagssköterska så berättar hon mer om hur vi kan anpassa …

På Tudorhälsan erbjuder vi företagshälsovård med hälso- och sjukvård samt arbetsplatsbesök. Read More »

Nu erbjuder vi dig som privatperson två olika hälsoundersökningar. Det finns även hälsoundersökningar för våra företagskunder. Med hjälp av hälsoundersökningarna försöker vi identifiera tidiga signaler på ohälsa med fokus på de faktorer som ökar hälsan och välmåendet. Hälsokontroller i kombination med att du med jämna mellanrum ser över dina levnadsvanor, och ändrar mindre hälsosamma vanor, …

Hälsoundersökning för dig som privatperson på Tudorkliniken Read More »

De flesta behöver inte lämna prov vid symtom på covid-19. Men en del behöver göra det. Du som jobbar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg, har hemtjänst, är gravid eller har kraftigt nedsatt immunförsvar ska lämna prov (PCR). Nu kan du inte hämta ditt självtest utanför Tudorkliniken. Du får ditt självtest från din arbetsplats, via …

Självprovtagning Covid-19 Read More »

Från och med den 18/5 kan vi igen erbjuda tider till fysioterapeut i Skummeslöv. Varje onsdag kommer det finnas nybesökstider och återbesökstider att boka. Till fysioterapeut/ sjukgymnast går du om du har:– Besvär från rörelseapparaten d.v.s. leder och muskler– Smärttillstånd från rörelseapparaten t.ex. artros– Långvarig smärta och stressrelaterade besvär– Graviditetsrelaterade besvär– Huvudvärk, yrsel och balanssvårigheter– …

Fysioterapi/ Sjukgymnastik. En gång i veckan kan du besöka en av våra fysioterapeuter i Skummeslövsstrand. Read More »

På Tudorklinikens sjukgymnastik i Halmstad och Skummeslöv kan vi erbjuda funktionsbedömning och behandling för dig som besväras med rygg- eller bäckensmärta under eller efter graviditet, magmuskeldiastas, bäckenbottendysfunktion, sexuella problem eller smärta- och spänningstillstånd i bäckenet/bäckenbotten. Boka tid hos våra sjukgymnaster.

Pneumokocker är bakterier som främst finns i näsan och i svalget. Du kan få t ex lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. I Halland erbjuds du kostnadsfri vaccination om du 1. är 65 år eller äldre 2. har en sjukdom som innebär ökad risk för svår sjukdom exempel diabetes, kronisk leversjukdom eller hjärt- eller lungsjukdom. Läs mer …

Är du aktuell för pneumokockvaccination? Read More »

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rekommendation om vaccin mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16 (ska ges i god tid före förlossningen). Detta oavsett om man är vaccinerad mot kikhosta sedan tidigare, för att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta.  För mer information klicka här.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos, en höstdos till dig som 1. är 65 år eller äldre (född 1957 eller tidigare) 2. har hemtjänst eller hemsjukvård, 3. bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) 4. eller är över 18 år och tillhör en riskgrupp.  Boka, klicka här.

Rulla till toppen
Scroll to Top