Nätintegritetspolicy

Välkommen till www.tudorkliniken.se. När du besöker www.tudorkliniken.se samlar vi in webbstatistik för att sammanställa statistik över hur många som besöker vår webbplats och hur man använder webbplatsen. Den rättsliga grunden för att göra detta är vårt berättigade intresse att veta hur www.tudorkliniken.se används.

Nätintegritetspolicy
Senast uppdaterad: 2018-12

Personuppgiftsansvarig
Tudorkliniken AB, Axel Olssons gata 4B, 302 27 Halmstad

En cookie

En webbplats använder oftast något som kallas cookies, det är textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker en webbplats. På www.tudorkliniken.se använder vi cookies för att göra webbplatsen mer användarvänlig – Dina cookies ger oss t ex svar på hur hemsidan används, antal sidvisningar och vad du sökte efter, ja, allt för att förbättra kvaliteten på vår webbplats.

Vi försöker inte ta reda på din identitet och kopplar aldrig ihop din data med personlig identifierbar information från annan källa. Uppgifter från dig som lagras i våra loggfiler raderas regelbundet. Om ytterligare lagring sker, raderas eller anonymiseras din IP-adress.

Cookies raderas antingen automatiskt när du stänger ner din webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Du kan själv ändra inställningarna i din webbläsaren genom att t ex inaktivera eller begränsa överföring av cookies. Om cookies är inaktiverade på din dator kan det vara så att specifika funktioner på hemsidan inte kan användas fullt ut.

Google Analytics ett webbanalysverktyg från Google Inc.

För att kunna följa dina aktiviteter på www.tudorkliniken.se använder vi analysverktyget Google Analytics. Den genererade informationen (inklusive din IP-adress) anonymiseras som standard så att en personlig referens utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatserna, sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på våra webbplatser och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till användningen av våra webbplatser. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål, se ovan.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar

www.tudorkliniken.se innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för hur de hanterar personuppgifter på sin webbplats.

Kontakt via e-post

Om du skickar oss e-post med personuppgifter behandlas de personuppgifter som du skickat via e-post. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för vårt arbete.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Du kan också begära en radering av de personuppgifter vi har om dig, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du när som helst rätt att vända dig till personuppgiftsansvarig för att återkalla ditt samtycke. En begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, ska ske skriftligen till personuppgiftsansvarig.

Uppdatering av nätintegritetspolicy

En nätintegritetspolicy kan behöva uppdateras och vi rekommenderar att du återkommer för att ta del av eventuell uppdaterad information om hur vi hanterar din integritet på vår webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor eller klagomål vill vi att dina synpunkter skriftligen skickas till personuppgiftsansvarig. Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan du även vända dig till Datainspektionen.

Kontakta vårt dataskyddsombud [email protected]

Personlig integritet

Tudorkliniken värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg och att de personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål. Dataskyddsförordningen, GDPR, ska skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Tudorkliniken AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för alla personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att den behandlingen följer gällande lagstiftning. Mer information finns att läsa på vår hemsida.

Rulla till toppen