Astma och KOL-mottagningen

Astma och KOL-mottagningen

På Astma- KOL-mottagningen har vi specialutbildad distriktssköterska, läkare och sjukgymnast.

Tillsammans ger vi dig vård och behandling, läkemedel och inhalationshjälpmedel. Vi utför spirometriundersökning (lungfunktionsundersökning) och ger råd och stöd vid rökavvänjning. Vi arbetar för att ge dig med astma, allergi och/eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) den vård, det extra stöd och de verktyg du behöver för att uppnå symtomfrihet och optimalt välmående. 

På Tudorklinikens Astma- KOL-mottagning får du:

  • Test av lungfunktion med PEF och spirometri.
  • Kontinuerlig uppföljning.
  • Möjlighet att delta i KOL-skola.
  • Hjälp att sluta röka, i grupp eller individuellt. 
  • Tillgång till ett astma/KOL-team med två specialistutbildade sköterskor samt en specialistläkare. Med hjälp av allergitester och kontroll av din lungfunktion (så kallad spirometri) kan tidig upptäckt av astma/KOL möjliggöras. 

Öka kunskapen om din sjukdom.
Vårt astma/KOL-team erbjuder individuell utbildning kring astma, allergi och KOL. Vi samarbetar också med Bromma Rehab Västra KOL-skola vilken innefattar träning och föreläsningar en gång per vecka i cirka 8 veckor. Fortlöpande vård och individuell vårdplan med behandlingsutvärdering.

–Det är du som kan din sjukdom bäst. Tillsammans med vår kunskap och dina erfarenheter skapar vi de bästa förutsättningarna just för dig. Vi är anslutna till den nationella kvalitetsregistret för astma och KOL, Luftvägsregister.

1177.se
Välkommen att boka, av- eller omboka en tid direkt i webbtidboken via 1177.se. Har du inte tillgång till Bank ID går bra att ringa Tudorklinikens vårdcentral, växeltelefon 035-22 75 23.

Lista dig på Tudorkliniken
Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra, fyll i blanketten, Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar in med ditt Bank-ID. 

Rulla till toppen
Scroll to Top