Företagshälsovård

TUDORHÄLSAN

–Tudorkliniken erbjuder företagshälsovård

Företagshälsovård – En god investering.

För närvarande är vår företagshälsovård pausad. Vi eventuella frågor kontakta [email protected]Besöksadress:
Axel Olsons gata 4, 302 47 Halmstad

Lista dig hos oss
Vill du bli patient på Tudorkliniken så kan du kan fylla i blanketten Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar in med ditt Bank-ID.

Företagshälsovård

–På Tudorkliniken erbjuder vi företagshälsovård med hälso- och sjukvård samt arbetsplatsbesök.

Som arbetsgivare är man ansvarig för att medarbetarna får företagshälsovård anpassade efter de arbetsförhållanden som råder på arbetsplatsen. Tudorhälsan är en del i Tudorkliniken och vi kan även följa upp dina medarbetares eventuella behov av sjukvård på vår allmänläkarmottagning. 

Kontakta vår verksamhetschef så berättar hon mer om hur vi kan anpassa företagshälsovården utifrån ditt företags behov och önskemål.

Team Tudorhälsan

Tudorklinikens företagshälsa erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast, ergonom, arbetsterapeut, kurator (med kbt-kompetens) och arbetsmiljöingenjör. Tillsammans arbetar vi för att ta bort hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom. Några exempel på vad vi kan erbjuda:

Hälsoundersökningar • Livsstilsförändringar • Personlig sjukvårdsrådgivning • Ergonomiska bedömningar • Tjänstbarhetsintyg  • Utredning av rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga • Råd i alkohol- och tobaksfrågor • Drogtester • Sjukvård

Hälsoundersökningar på er arbetsplats

Lilla hälsoundersökningen (LHU) -för dig under 40 år
Företagssköterskan genomför en omfattande hälsoenkät med den anställde. I hälsoenkäten går man igenom motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan och stress.

Fysiska tester: Vikt, längd, BMI, midjemått och blodtryck.
Provtagning: HB blodvärde, blodsocker och urinprov.
Pris: 2 500 kr

Stora hälsoundersökningen (SHU) -för dig över 40 år
Samma som LHU med tillägg av läkarbesök och utökad provtagning.
Provtagning: blodstatus, blodfetter, leverfunktion, njurfunktion, blodsocker och urinprov. 

Hälsoundersökningen delas upp i två besök, där första besöket innefattar ett möte med sjuksköterska för hälsosamtal undersökningar och provtagning.
Pris: 3 500 kr

För mer specifierat paketinnehåll är du välkommen att kontakta vår verksamhetschef [email protected].

På Tudorhälsan kan vi ordna intyg som du kan vara i behov av, privat och i yrkeslivet.

Nedanstående lista är ett urval av exempel på de intyg vi kan bistå med:

 • Läkarintyg inför nyanställning
 •  Körkortsintyg
 • Intyg för livförsäkring
 • Intyg för pensionsförsäkring
 • Friskintyg svenskt (alla typer)
 • Friskintyg utländskt (alla typer)
 • Intyg för sjöfart (begränsad och obegränsad)
 • Intyg för arbete på oljeplattform
 • Intyg för arbete med livsmedel
 • Intyg för arbete med joniserande strålning
 • Intyg för spårarbete
 • Intyg för arbete på hög höjd
 • Intyg för arbete med härdplast
 • Intyg för arbete med asbest
 • Intyg för studier i utlandet

Saknar du något intyg? Kontakta vår verksamhetschef på [email protected] för mer information.

Företagshälsovård - En god investering.

Friskvård –Hälsofrämjande insatser innebär att man håller det friska friskt genom att se till att gynna god hälsa och arbetsmiljö. Ett förslag kan vara hälsoundersökningar.

Arbetsmiljö –Miljön på arbetsplatsen är avgörande för dina medarbetares välbefinnande. Med hjälp av vår expertkunskap och erfarenhet i arbetsmiljöfrågor arbetar vi tillsammans med er för att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen .

Rehabilitering –Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för rehabilitering av era medarbetare i sjukdomsfall. Vi hjälper er att skapa en fungerande rehabiliteringskedja anpassade till förutsättningarna i er verksamhet (läs mer om rehabilitering nedan).

Sjukintyg –Arbeta aktivt för en bättre hälsa på arbetsplatsen med minskad sjukfrånvaro, öka produktiviteten och era anställdas välbefinnande.

Rehabilitering är arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarens rehabiliteringsbehov kartläggs och att rehabilitering påbörjas så snart som möjligt. Detta ska ske i samråd med medarbetaren. Målet är att medarbetaren ska komma tillbaka till sin gamla arbetsplats och gamla arbetsuppgifter.

Är detta inte möjligt undersöker man om andra arbetsuppgifter finns som medarbetaren kan utföra. Lyckas inte detta kommer Arbetsförmedlingen att bistå med hjälp för att hitta en passande arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden.

Medarbetaren har också ansvar.

Medarbetaren ska aktivt delta i planeringen och utredningen av rehabiliteringsbehoven och bistå arbetsgivaren med uppgifter och informationer som behövs för rehabiliteringen. Det är också dennes ansvar att t ex informera Försäkringskassan om ändrade förhållande. Som medarbetare ska du aktivt bidra till att hitta och prova alternativa arbetsuppgifter hos din arbetsgivare förutsatt att du inte är förhindrad av medicinska skäl.

Företagshälsovården regleras av arbetsmiljölagens tredje kapitel (AML kap 3 § 2b).

Företagshälsovård definieras som en oberoende expertis inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering där fokus ligger på att förebygga och minimera hälsorisker på arbetsplatser och att bistå med kompetens att igenkänna och förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Du som arbetsgivare kan anlita företagshälsovården om arbetsförhållandena behöver det. Det finns ett tolkningsutrymme i lagen om vad arbetsförhållandena kräver i form av företagshälsovård. Både arbetsgivare och arbetstagare har denna tolkningsrätt.

Rulla till toppen