Företagshälsovård

Kontaktuppgifter
Louise Davidsson, distriktssköterska företagshälsovård
Boka tid 035-22 75 23
Mobiltelefon 0703-82 19 67
e-post [email protected]
Besöksadress: Axel Olsons gata 4 
302 47 Halmstad

Lista dig hos oss
Vill du bli patient på Tudorkliniken så kan du kan fylla i blanketten Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar in med ditt Bank-ID.

Arbeta aktivt för en bättre hälsa på arbetsplatsen och minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och era anställdas välbefinnande.

På Tudorkliniken erbjuder vi företagshälsovård, Tudorhälsan, med hälso- och sjukvård samt arbetsplatsbesök. Som arbetsgivare ansvarar du för att era anställda har tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver inom friskvård, rehabilitering och frågor om arbetsmiljö. Anpassade avtal efter kundens behov.

Företagshälsovård, friskvård och rehabilitering

Arbetsmiljö
Miljön på arbetsplatsen är avgörande för personalens välbefinnande. Vi hjälper er att förebygga sjukfrånvaro genom vår expertkunskap och erfarenhet i arbetsmiljöfrågor.

Rehabilitering
Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för rehabilitering av er personal i sjukdomsfall. Vi hjälper er att skapa en fungerande rehabiliteringskedja anpassat till förutsättningarna i er verksamhet.

Sjukintyg
Arbeta aktivt för en bättre hälsa på arbetsplatsen och minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och era anställdas välbefinnande.

Företagshälsovård – En god investering

Bra arbetsmiljö och anställda som mår bra och trivs är av stor vikt för ditt företag. Tudorkliniken erbjuder företagsläkare, företagssköterska, skyddsingenjör, sjukgymnast, ergonom, arbetsterapeut, psykolog, kurator, naprapat och arbetsmiljöingenjör.

Hälsa ger kraft att prestera

Vi arbetar med att ta bort hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom. Några exempel på vad vi erbjuder:

 • Hälsoundersökningar 
 • Livsstilsförändringar 
 • Personlig sjukvårdsrådgivning 
 • Ergonomiska bedömningar 
 • Tjänstbarhetsintyg 
 • Utredning av rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga 
 • Råd i alkohol- och tobaksfrågor 
 • Drogtester
 • Sjukvård

Vi kan även följa upp dina medarbetares eventuella behov av sjukvård på vår Allmänläkarmottagning. Kontakta Tudorhälsan så berättar vi mer om hur vi kan anpassa företagshälsovården utifrån ditt företags behov och önskemål.

Rehabilitering är arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarens rehabiliteringsbehov kartläggs och att rehabilitering påbörjas så snart som möjligt. Detta skall ske i samråd med medarbetaren. Målet är att medarbetaren ska komma tillbaka till sin gamla arbetsplats och gamla arbetsuppgifter.

Är detta inte möjligt undersöker man om andra arbetsuppgifter finns som medarbetaren kan utföra. Lyckas inte detta kommer Arbetsförmedlingen att bistå med hjälp för att hitta en passande arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden.

Medarbetaren har också ansvar

Medarbetaren ska aktivt delta i planeringen och utredningen av rehabiliteringsbehoven och bistå arbetsgivaren med uppgifter och informationer som behövs för rehabiliteringen. Det är också dennes ansvar att informera Försäkringskassan om ändrade förhållande. Som medarbetare skall du aktivt bidra till att hitta och prova alternativa arbetsuppgifter hos din arbetsgivare förutsatt att du inte är förhindrad av medicinska skäl.

Intyg

På Tudorkliniken kan vi bistå med utfärdandet av merparten av de intyg som ni kan vara i behov av, privat och i ert yrkesliv. Nedan är ett urval av exempel på de intyg vi kan bistå med:

 • Läkarintyg inför nyanställning 
 • Körkortsintyg 
 • Intyg för livförsäkring 
 • Intyg för pensionsförsäkring 
 • Friskintyg svenskt (alla typer) 
 • Friskintyg utländskt (alla typer) 
 • Intyg för sjöfart (begränsad och obegränsad) 
 • Intyg för arbete på oljeplattform 
 • Intyg för arbete med livsmedel 
 • Intyg för arbete med joniserande strålning 
 • Intyg för spårarbete 
 • Intyg för arbete på hög höjd 
 • Intyg för arbete med härdplast 
 • Intyg för arbete med asbest 
 • Intyg för adoption 
 • Intyg för studier i utlandet

Saknar du något intyg? Kontakta oss för mer information.

ADB Health international

Vi erbjuder också exklusiv företagshälsovård i sammarbete med ADB Health international. Klicka här för att komma till deras hemsida.