Företagshälsovård

TUDORHÄLSAN

–Tudorkliniken erbjuder företagshälsovård

Företagshälsovård – En god investering.

Kontaktuppgifter
Louise Davidsson, distriktssköterska företagshälsovård
Boka tid 035-22 75 23
Mobiltelefon 0703-82 19 67
e-post [email protected]
Besöksadress:
Axel Olsons gata 4, 302 47 Halmstad

Lista dig hos oss
Vill du bli patient på Tudorkliniken så kan du kan fylla i blanketten Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar in med ditt Bank-ID.

Företagshälsovård

–På Tudorkliniken erbjuder vi företagshälsovård med hälso- och sjukvård samt arbetsplatsbesök.

Som arbetsgivare är man ansvarig för att medarbetarna får företagshälsovård anpassade efter de arbetsförhållanden som råder på arbetsplatsen. Tudorhälsan är en del i Tudorkliniken och vi kan även följa upp dina medarbetares eventuella behov av sjukvård på vår allmänläkarmottagning. 

Kontakta vår företagssköterska Louise [email protected] så berättar hon mer om hur vi kan anpassa företagshälsovården utifrån ditt företags behov och önskemål.

–Tudorhälsan erbjuder antikroppstest Acro Rapid Test som visar om du har haft en Covid-19 infektion eller inte**. Ett snabbtest som analyseras på blod från fingret, svar skickas till dig via sms inom 30-60 minuter. Tillförlitligheten är 99%

Företagshälsovård 1

Provtagning av antikroppstest sker fortsatt på Skansgatan 1C, vecka 34 till och med vecka 38. Ring för tidsbokning 0703-821967.

Det är viktigt att testet tas först efter att du varit symtomfri under 2-3 veckors, för att immunförsvaret ska hinna bygga upp ett tillräckligt antikroppsförsvar. 

 • Pris för privatperson 550 kr.
  Du betalar direkt vid besöket med Swish eller betalkort.
 • Pris för företag med färre än 10 anställda som önskar provtagning.
  550 kr / person + moms, 30 dagar mot faktura.
 • Pris för företag med fler än 10 anställda som önskar provtagning.
  500 kr / person + moms, 30 dagar mot faktura.

** Viktigt information. Det saknas ännu kunskap om hur länge ett eventuellt antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att ett antikroppssvar ger ett absolut skydd mot sjukdom vid en eventuell framtida exponering för viruset. 
Läs mer på på folkhälsomyndigheten (länk).

OBS! Om du har några som helst förkylningssymtom ber vi dig att inte besöka mottagningen på grund av risk för smittspridning.

Team

Tudorklinikens företagshälsa erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast, ergonom, arbetsterapeut, kurator (med kbt-kompetens) och arbetsmiljöingenjör. Tillsammans arbetar vi för att ta bort hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom. Några exempel på vad vi kan erbjuda:

Hälsoundersökningar • Livsstilsförändringar • Personlig sjukvårdsrådgivning • Ergonomiska bedömningar • Tjänstbarhetsintyg  • Utredning av rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga • Råd i alkohol- och tobaksfrågor • Drogtester • Sjukvård

Influensatider. Vi kan vaccinera dina medarbetare på arbetsplatsen.

Företagshälsovård 2

Vi kommer ut till er arbetsplats om ni önskar erbjuda era anställda influensavaccin mot säsongsinfluensan, något som kan minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen eller minska risken att smitta sköra personer inom till exempel vård och omsorg. Erbjudandet kan dock inte vara tvingande.Pris: 1 900 kr i fastavgift för besökstillfället och 400 kr per vaccinering. Inga övriga kostnader tillkommer.

1. Boka mobilvaccinering mot säsongsinfluensa så kommer vi ut till er arbetsplats. Skicka ett mejl till [email protected] Märk mejlet Vaccinering och skicka med några förslag på datum som skulle passa er, under november. 

2. Boka drop-in-vaccinering. Låt era medarbetare komma till våra mottagningar på drop- in-vaccinering. Besöket kostar 400 kr per vaccinering.
Skicka ett mejl på [email protected] med ett godkännande på att vi får fakturerar er samt adressuppgifter dit vi ska skicka fakturan. Vi kommer att återkoppla med en bekräftelse och information kring hur ni anmäler era medarbetare för vaccination.

Hälsoundersökningar på er arbetsplats

Företagshälsovård 3

Lilla hälsoundersökningen (LHU) -för dig under 40 år
Företagssköterskan genomför en omfattande hälsoenkät med den anställde. I hälsoenkäten går man igenom motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan och stress.

Fysiska tester: Vikt, längd, BMI, midjemått och blodtryck.
Provtagning: HB blodvärde, blodsocker och urinprov.
Pris: 2 500 kr

Stora hälsoundersökningen (SHU) -för dig över 40 år
Samma som LHU med tillägg av läkarbesök och utökad provtagning.
Provtagning: blodstatus, blodfetter, leverfunktion, njurfunktion, blodsocker och urinprov. 

Hälsoundersökningen delas upp i två besök, där första besöket innefattar ett möte med sjuksköterska för hälsosamtal undersökningar och provtagning.
Pris: 3 500 kr

För mer specifierat paketinnehåll är du välkommen att kontakta vår företagssköterska Louise [email protected]n.se.

På Tudorhälsan kan vi ordna intyg som du kan vara i behov av, privat och i yrkeslivet.

Företagshälsovård 4

Nedanstående lista är ett urval av exempel på de intyg vi kan bistå med:

 • Läkarintyg inför nyanställning
 •  Körkortsintyg
 • Intyg för livförsäkring
 • Intyg för pensionsförsäkring
 • Friskintyg svenskt (alla typer)
 • Friskintyg utländskt (alla typer)
 • Intyg för sjöfart (begränsad och obegränsad)
 • Intyg för arbete på oljeplattform
 • Intyg för arbete med livsmedel
 • Intyg för arbete med joniserande strålning
 • Intyg för spårarbete
 • Intyg för arbete på hög höjd
 • Intyg för arbete med härdplast
 • Intyg för arbete med asbest
 • Intyg för studier i utlandet

Saknar du något intyg? Kontakta vår företagssköterska Louise på [email protected] för mer information.

Företagshälsovård

Friskvård –Hälsofrämjande insatser innebär att man håller det friska friskt genom att se till att gynna god hälsa och arbetsmiljö. Ett förslag kan vara hälsoundersökningar.

Arbetsmiljö –Miljön på arbetsplatsen är avgörande för dina medarbetares välbefinnande. Med hjälp av vår expertkunskap och erfarenhet i arbetsmiljöfrågor arbetar vi tillsammans med er för att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatsen .

Rehabilitering –Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för rehabilitering av era medarbetare i sjukdomsfall. Vi hjälper er att skapa en fungerande rehabiliteringskedja anpassade till förutsättningarna i er verksamhet (läs mer om rehabilitering nedan).

Sjukintyg –Arbeta aktivt för en bättre hälsa på arbetsplatsen med minskad sjukfrånvaro, öka produktiviteten och era anställdas välbefinnande.

Rehabilitering är arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarens rehabiliteringsbehov kartläggs och att rehabilitering påbörjas så snart som möjligt. Detta ska ske i samråd med medarbetaren. Målet är att medarbetaren ska komma tillbaka till sin gamla arbetsplats och gamla arbetsuppgifter.

Är detta inte möjligt undersöker man om andra arbetsuppgifter finns som medarbetaren kan utföra. Lyckas inte detta kommer Arbetsförmedlingen att bistå med hjälp för att hitta en passande arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden.

Medarbetaren har också ansvar.

Medarbetaren ska aktivt delta i planeringen och utredningen av rehabiliteringsbehoven och bistå arbetsgivaren med uppgifter och informationer som behövs för rehabiliteringen. Det är också dennes ansvar att t ex informera Försäkringskassan om ändrade förhållande. Som medarbetare ska du aktivt bidra till att hitta och prova alternativa arbetsuppgifter hos din arbetsgivare förutsatt att du inte är förhindrad av medicinska skäl.

Företagshälsovården regleras av arbetsmiljölagens tredje kapitel (AML kap 3 § 2b).

Företagshälsovård definieras som en oberoende expertis inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering där fokus ligger på att förebygga och minimera hälsorisker på arbetsplatser och att bistå med kompetens att igenkänna och förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Du som arbetsgivare kan anlita företagshälsovården om arbetsförhållandena behöver det. Det finns ett tolkningsutrymme i lagen om vad arbetsförhållandena kräver i form av företagshälsovård. Både arbetsgivare och arbetstagare har denna tolkningsrätt.