Psykolog, kurator / KBT-terapeut

Kontaktuppgifter kurator / KBT
Pontus Skyggeson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och KBT-terapeut

Du behöver inte en remiss för att boka tid hos KBT, gäller det sjukskrivning eller medicin kontakta läkare .

Telefontid KBT 0730-51 87 51 tis 14.00-14.30 fred 8.00-8.30
Växeltelefon 035-22 75 23
Besöksadress KuratorKBT, Brogatan 6

Kontaktuppgifter psykolog
Anna Fredmar-Rosén, psykolog

Du behöver ingen remiss för att boka tid hos vår psykolog. 

Växeltelefon 035-22 75 23

Besöksadress Psykolog, Axel Olsons gata 4B

Besöket kostar 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller. 

Lista dig hos oss. Vill du bli patient på Tudorkliniken så kan du kan fylla i blanketten Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar enkelt in med ditt Bank-ID.

Tudorkliniken har psykolog & kurator/ KBT-terapeut.

Tudorklinikens psykologmottagning erbjuder psykologiska insatser till patienter som är listade på vårdcentralen Tudorkliniken.

Psykologmottagningens uppdrag är att arbeta förebyggande, göra bedömningar och kortare behandlingsinsatser avseende patienter med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa. Detta innefattar patienter med lindriga till måttliga symtom på exempelvis stress, sömnproblematik, ångest/oro och/eller depression.

För att komma i kontakt med psykolog eller kurator kontaktar du oss på 1177.se eller ringer 035-22 75 23.

KBT kan hjälpa dig vid sömnsvårigheter, stress, depression och ångest.

KBT betyder kognitiv beteendeterapi och går i stora drag ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv.  Till en kurator / KBT-terapeut kan du vända dig när du behöver psykoterapi.

  • Oro, ångest
  • Fobi
  • Stressrelaterade problem
  • Utmattning
  • Nedstämdhet och depression
  • Relationsbekymmer
  • Bristande självkänsla och självförtroende
  • Livskriser och sorg.

Vår kurator är  auktoriserad socionom med grundläggande psykoterapikompetens (KBT steg 1).

1177.se
Välkommen att boka, av- eller omboka en tid direkt i webbtidboken via 1177.se. Har du inte tillgång till Bank ID går bra att ringa Tudorklinikens vårdcentral, växeltelefon 035-22 75 23.

Lista dig på Tudorkliniken
Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra, fyll i blanketten, Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar in med ditt Bank-ID. 

Scroll to Top