Vaccinationsmottagning

Vaccination mot säsongsinfluensa.

Från den 1 november kan du som är i riskgrupp boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa. Boka din tid via 1177.se eller ring oss på 035-22 75 23. Övriga kan boka sig från 5/12. Vaccination mot säsongsinfluensan är gratis för dig som har/är:

 • 65 år i år eller är äldre.
 • gravid
 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, som KOL och svår/instabil astma
 • extrem fetma med BMI över 40
 • neuromuskulära sjukdomar
 • flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och 2
 • kraftigt nedsatt immunförsvar p g a sjukdom eller behandling
 • hushållskontakter till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. 
För mer information klicka här.
 

Nyhet! Vaccination mot kikhosta till gravida.

Folkhälsomyndigheten har kommit med en rekommendation om vaccin mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16 (ska ges i god tid före förlossningen). Detta oavsett om man är vaccinerad tidigare eller ej mot kikhosta. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. Prematura barn har särskilt stort värde av detta skydd, eftersom de har störst risk för svår sjukdom.

Vid vaccination mot kikhosta bibehålls antikroppsnivån relativt kortvarigt hos den vaccinerade och ger inte samma skydd för spädbarnet vid efterföljande graviditeter. Vaccination rekommenderas därför vid varje graviditet. Detta gäller även oavsett tidsintervall från tidigare påfyllnadsdoser. För mer information, läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Boka påfyllnadsdos mot Covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos, en höstdos till dig som 1. är 65 år eller äldre (född 1957 eller tidigare2. har hemtjänst eller hemsjukvård, 3. bor på särskilt boende för äldre (SÄBO4. eller är över 18 år och tillhör en riskgrupp.

Boka tid, klicka här.

 

Vaccination. Kostnadsfri konsultation om vilka vacciner du behöver och hälsoråd inför resan. Passa på att se över ditt grundskydd, dvs polio, stelkramp och difteri.

Vi har specialister inom resemedicin som kan hjälpa dig oavsett vilket behov av vaccinationsskydd du efterfrågar. Vi medverkar regelbundet på kurser och utbildningar för att hålla oss uppdaterade och upprätthålla en hög kompetens.

Vi ger dig snabb och professionell service med rådgivning och vaccination oberoende av vart du ska resa i världen. Tänk på att vara ute i god tid före resan, minst en månad innan, eftersom vissa vacciner ska tas vid flera tillfällen. Tag gärna med dina tidigare vaccinationsböcker/ handlingar.

Vi följer nationella och internationella behandlingsriktlinjer.

1177.se
Välkommen att boka, av- eller omboka en tid direkt i webbtidboken via 1177.se. Har du inte tillgång till Bank ID går bra att ringa Tudorklinikens vårdcentral, växeltelefon 035-22 75 23.

Lista dig på Tudorkliniken
Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra, fyll i blanketten, Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se, du loggar in med ditt Bank-ID. 

Rulla till toppen