Vad är kiropraktik och vad gör en kiropraktor?

Kontaktuppgifter
Dragoljub Lapadatovic
Leg kiropraktor

Besöksadress: Axel Olsons gata 4 B
302 27 Halmstad

Besöket hos kiropraktor kostar 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller. 

Lista dig hos oss
Vill du bli patient på Tudorklinikens vårdcentral så kan du kan fylla i blanketten Vårdval.pdf. För snabbare hantering kan du använda dig av 1177.se du loggar enkelt in med ditt Bank-ID.

Leg Kiropraktor är en skyddad yrkestitel sen 2010, godkänd av Socialstyrelsen under hälso och sjukvård. Kiropraktorns viktigaste arbetsuppgift är att veta vilka patienter som är lämpade för behandling med kiropraktik och vilka som ska remitteras vidare till annan instans inom hälso -och sjukvård.

-Jag arbetar som konsult på Tudorklinikens vårdcentral och underlättar samarbetet mellan olika yrkeskategorier vad det gäller beslut vid första besöket av en patient och vilken behandling som är lämplig vid det tillfället. En kiropraktor behandlar i sedvanlig ordning såväl akuta som kroniska åkommor.

Kiropraktorns huvudsakliga arbetsuppgift i vårdteamet är att jobba med skelettdysfunktioner i samarbete med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, och även ergonomi för hållbar behandling.

En kiropraktor med lång erfarenhet arbetar inte med kompensationer utan med grundproblem som orsakar kompensation och därmed stor muskelaktivitet i området vilket ger sig tillkänna som inflammationer i området, med svullnad rodnad och värmeutveckling.

Kiropraktorn har möjlighet diskutera behov av röntgen med ansvarig läkare  då undersökningen / diagnosen / fyndet inte matchar med patientens symptom men också för att utesluta kontraindikationer, dvs när man inte ska behandla, t ex vid osteoporos.

Kiropraktorns tekniker är varierande och beroende av patientens behov. Jag personligen håller mig till en behandlingsteknik som kallas för GONSTEAD, vilket idag anses vara den mest vetenskapliga och säkra behandlingsmetoden. Metoden bygger på flera komponenter: visualisering, statisk palpation, motionspalpation, instrumentation, röntgen samt kiropraktisk utrusning.

Anledningen till att GONSTEAD kallas för en av dom mest säkra teknikerna är att inga rotationer görs i nacken eller någonstans i skelettet samt före och efter diagnostik i form av röntgenbilder.

Behandlingstekniken är utvecklad av Dr Gonstead under hans 50–60 år som kiropraktor och 40 miljoner behandlingar. Hans filosofi är: FIND THE SUBLUXATION*, ACCEPT IT WHERE YOU FIND IT, CORRECT IT, AND LEAVE IT ALONE. * en försämring av nervfunktionen i ryggraden

Välkomna och boka tid för konsultation – så tar vi det därifrån.
Textförfattare Dragoljub, Leg Kiropraktor och konsult på Tudorklinikens vårdcentral.

Rulla till toppen